Leefstijltherapie

Leefstijltherapie is de integratie van leefstijl in de zorg. De leefstijltherapeut acteert tussen leefstijlcoaches en leefstijlartsen en heeft een uitvoerende en verbindende taak. Als leefstijltherapeut blijf je gewoon werken als hbo-zorgprofessional, maar heeft door deze specialisatie meer oog voor leefstijlgebonden risicofactoren, herstelbelemmerende factoren en herstelbevorderende factoren.

Door middel van leefstijlinterventies met directe impact en gedragsverandering voor resultaten op lange termijn help je jouw patiënt vooruit. Juist bij complexere casuïstiek vormt de leefstijltherapeut een belangrijke tussenlaag in het zorgsysteem. De leefstijltherapeut is casemanager bij problematiek waarbij de oorzaak of nadruk ligt in het leefstijlvraagstuk. Fysiotherapeuten, ergotherapeuten, oefentherapeuten, podotherapeuten, diëtisten en alle andere HBO-opgeleide (para)medici kunnen deze basisopleiding volgen en daarmee een positieve invloed uitoefenen op een meer duurzame en holistische zorg.

Leefstijltherapie in de praktijk

Als HBO-zorgprofessional integreer je leefstijl in je behandeling en vallen de behandelingen zodoende gewoon onder de huidige vergoedingen. Je analyseert iemands beweeggedrag, voedingspatronen, slaap en psychosociale status. Met de aangeleerde leefstijlinterventies heb je meer tools in je toolkit om jouw patiënten beter en blijvend te helpen. De patiënt zal je dankbaar zijn en zelf zul je met meer voldoening en plezier naar je werk gaan. De leefstijltherapeut is als een spin in het positieve gezondheidsweb en maakt gebruik van positieve gezondheid en positieve psychologie.

Basisopleiding leefstijltherapeut

In de opleiding voor HBO-zorgprofessionals leer je online over de rol die de leefstijltherapeut als gezondheidsprofessional heeft bij de behandeling van spier- en peesblessures, chronische pijn, artrose en chronische aandoeningen en hoe ze invloed kunnen uitoefenen op de oorzaken en gevolgen van gezondheidsepidemiëen zoals sedentariteit, obesitas, metabool syndroom en mentale problematiek.

De leefstijlfactoren bewegen, voeding, slaap en psychosociaal worden in aparte modules uitgediept en hierbij leert de leefstijltherapeut in opleiding deze factoren te analyseren bij diens patiënt en kunnen er leefstijlinterventies ingezet worden met grote (positieve) gevolgen.


Er dient een verschil gemaakt te worden tussen leefstijlcoaches, leefstijltherapeuten en leefstijlartsen. Een leefstijlcoach begeleid mensen met overgewicht, het metabool syndroom of andere leefstijlproblemen om gezonder te gaan leven. Dit kan individueel of in groepsverband, zoals bij de gecombineerde leefstijlinterventie (Gecombineerde Leefstijl Interventie, GLI). Een leefstijlarts onderzoekt mensen met klachten, ziekten en aandoeningen en adviseert om leefstijlveranderingen door te voeren. Een leefstijltherapeut acteert tussen de leefstijlcoach en leefstijlarts en behandeld mensen met musculoskeletale klachten, pathologieën en chronische aandoeningen en integreert leefstijl in deze behandelingen.

Accreditatie en beoordelingen

De basisopleiding leefstijltherapie is ontwikkeld door de SMC Academy en The Health Fundament. Deze online opleiding is beoordeeld met 21 accreditatiepunten voor fysiotherapeuten en 8 accreditatiepunten voor oefentherapeuten, ergotherapeuten en podotherapeuten!

Een grote groep hbo-zorgprofessionals zijn de basisopleiding aan het volgen en velen zijn al afgestudeerd en hebben hun certificaat ontvangen. Deze therapeuten zijn meer dan tevreden over de opleiding en gemiddeld geven ze de opleiding een 9!

Enkele reviews:

Ik vind het sterk dat in de opleiding alle pijlers van leefstijl evenveel aan bod komen en dat in elk hoofdstuk een zelfde volgorde wordt aangehouden om de onderwerpen te belichten. Daarnaast vindt ik de informatie die verstrekt wordt duidelijke omschreven en goed toegelicht aan de hand van voorbeelden.

De stof is duidelijk te volgen, alles is opgedeeld in korte presentaties, wat ervoor zorgt dat je geconcentreerd kunt blijven. Ook zijn alle bronnen beschikbaar dus alles nalezen is geen probleem. Bijna niets op aan te merken, ik heb er erg van genoten.

Ik vond het een interessante cursus. Een onderwerp dat echt het ‘probleem’ van deze tijd aanpakt, in vele facetten. Het is goed toe te passen binnen je eigen praktijk en het stimuleert nog meer de samenwerking met andere disciplines!

Wetenschappelijke onderbouwing leefstijltherapie

Er zijn veel bronnen van waaruit we leefstijl als therapie kunnen onderbouwen. Enkele hiervan zijn:

Frerichs, W., Kaltenbacher, E., van de Leur, J. P., & Dean, E. (2012). Can physical therapists counsel patients with lifestyle-related health conditions effectively? A systematic review and implications. Physiotherapy theory and practice, 28(8), 571–587.

Ahmed H. (2023). Musculoskeletal physiotherapy and perceptions on lifestyle interventions: A review. Nigerian journal of clinical practice, 26(5), 531–537.

Dean E. (2009). Physical therapy in the 21st century (Part I): toward practice informed by epidemiology and the crisis of lifestyle conditions. Physiotherapy theory and practice, 25(5-6), 330–353.

Polli, A., Nijs, J., Ickmans, K., Velkeniers, B., & Godderis, L. (2019). Linking Lifestyle Factors to Complex Pain States: 3 Reasons Why Understanding Epigenetics May Improve the Delivery of Patient-Centered Care. The Journal of orthopaedic and sports physical therapy,49(10), 683–687.